QVT AB Energieffektiviserar din Fastighet

Energieffektivisering

Vad är  energieffektivisering?

I de flesta fastigheter finns det stora möjligheter att spara mycket energi och pengar på att effektivisera den dagliga driften. I kommersiella fastigheter minskar vi energiuttaget mellan 7-20% genom att optimera systemvätskan och systemen för de tekniska installationerna.

Återbetalningstiden av denna typ av energieffektivisering ligger på mellan 9-18 månader vilket ger en direktavkastning som slår de flesta andra investeringar på den europeiska marknaden.

Vi på QVT har mångårig erfarenhet att effektivisera energianvändningen i olika typer av fastigheter såsom hyreshus, kontor, skolor, universitet, köpcentrum och idrottsanläggningar.

QVT kan hjälpa energikunder att förbättra system effektiviteten genom att erbjuda energianalyser som granskar energivätskan och identifierar orsaker, och tillhandahålla utrustning, system och lösningar för att använda energin på ett mer miljöeffektiv och ekonomi effektivt sätt.

Vill du veta mer, kontakta gärna oss på QVT

Optimering

Svenskt Kranvatten

Svenskt kranvatten är gott och nyttigt att dricka. Men i fastigheternas tekniska system är det förödande.

Vattnekvaliten bestämmer kyl- och värmeinstallationernas prestanda. Ett system med gaser och syrerikt vatten fungerar mindre effektivt. Syre penetrerar system på olika sätt, vilket resulterar i korrosion och bildning av slam. Detta ger i sin tur motstånd i flödet, extra slitage, onödiga fel och störningar i systemen, samt minskad pumpprestanda och irriterande ljud. Brist på komfort, onödig energiförlust, större energiuttag och kortare  livslängd för systemen.

Det är därför viktigt att optimera systemen så snabbt och effektivt som möjligt, för att inte få en kostnadsökning.

Att avgasa systemen begränsar de skador som kan uppkomma på systemen omedelbart, och undviker på så sätt onödiga fel, dyra reparationer och förlänger systemens livslängd. Avgasaren Vento V Connect är 50% mer energieffektiv än de avluftningssystem som för närvarande finns på marknaden.

Många återvinningssystem har bakterier eller har börjat få bakterier i vätskan. Detta gör vätskan aggressiv och fräter upp komponenterna. En läcka i ventilationen kan skapa otäcka händelser. Denna aggressivitet och bakterier tar vi bort och systemet får sen en optimerad ren vätska. Ett optimalt och fungerande återvinningssystem kan stå för så mycket som 40% besparing.
Så har du råd att låta återvinningssystemen vara funktionsnedsatta.

Vår Erfarenhet

Dålig verkan - Högre energikostnad

Fastigheters värmesystem och kylsystem är oftast något som bara finns där och kostar pengar. Driftas kanske av externa tekniker eller inte alls. Händer något byts bara just det eller ett stambyte bestäms.

Oftast klarar sig systemen i många år till med en energieffektivisering optimering. Det sparar fastigheten på med lägre energikostnad och lägre driftskostnad. Vårt varumärke CleanSys Metoden

Börja med en kostnadsfri analys och besiktning av fastighetens
Värmesystem - Kylsystem - Återvinningssystem

Ett Hållbart Samhälle

Fastigheten blir Miljöeffektiv

När denna energieffektivisering är utförd på fastigheten, bidrar fastigheten till ett hållbart samhälle. Den klara också delmålen som EU har satt upp för fastigheter i Europa. 

Fastigheten får ett Miljöintyg på utförd energieffektivisering.
Då fastigheten minskar på aspekter som 'energiuttag' och 'inneklimat'.

Så genom att spara på kostnader når din fastighet upp till miljömålen.


Produkter

Avancerade Produkter

Cykloniska Undertrycksavgasare och Kraftiga Magnetitfilter

Vento V Connect / Transfero

En cyklonisk undertrycksavgasare som tar bort gaser och syret ner till 0,1 - 0,3 mg/l. Vilket den är ensam om inom avgasning.

Vento EcoEfficient

En mindre avgasare som ligger rätt i pris för en mindre fastighet. Fortfarande effektiv mot gaserna i fastighetens energisystem.

Magnetit Filter

Vi installerar stationära extrema magnetit filter i system som kräver frånvaron av magnetit och beläggningar i fastigheten.

Magnetiska Magnetit Filter

Dessa magnetit filter installeras alltid före en installerad avgasare för att skydda avgasaren och ta om hand av magnetit rester som lossar från rör och komponenter i systemen..

Ta en kopp kaffe

under tiden

Och låt CleanSys QVT AB energieffektivisera din fastighet till en budget effektiv fastighet.
Slipp långrandiga budgetmöten och slipp klagomålen från hyresgästerna, samt låt din drifttekniker göra annat än att gå runt och justera värmen/kylan i lägenheterna/kontoren m.m.

Glada Hyregäster

Vi ser till att fastighetens hyresgäster trivs i din fastighet.

Drifttekniker

Driften av fastigheten blir mindre med en energieffektivisering från QVT AB.

Budget

Din budget och energikostnaden minskar och vinsten ökar för ägaren.

Klagomålen

Klagomålen på värmen och kylan försvinner och du förhöjer trivseln för hyresgästerna i fastigheten.

Energiuttag

Med en statistik på energiuttaget ser du hur mycket din fastighet sparar i energikostnad. Gnom att sänka 1-2 grader.

Hållbart Samhälle

Fastigheten bidrar till ett hållbart samhälle och klarar även EU's mål om besparing. Flertalet av miljöaspekterna minskar.

Kostnadsfri Analys och Besiktning

Vi kommer ut och analyserar fastighetens systemvätska. Besiktigar undercentral och du får en rapport om hur dina fastigheters energisystem ligger till.

Ett tjänsteföretag

Vi har som huvud målsättning att ge service. Vår servicegrad ska vara den bästa tänkbara och ska genomsyra hela företagets verksamhet.

Våra Varumärken

  • CleanSys Energieffektivisering

    .

  • QVT Q Vision Tech AB

    .

Företaget

Kontakta Oss

Epost: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Tel: 010 - 183 98 30