Kylsystem som fungerar
Kylsystem
 • Montering NoTap i kylsystem
 • Kylsystem kyltorn

Kylsystem
    Kyltorn

Redan problem med kylsystemet? 
Energislukande med stor kostnad?
Ej kyla i alla utrymmen?
Rädd för bakterierläcka i kyltornet eller i ventilationen?

QVT AB rengör fastighetens kylanläggning och får den effektiv och driftsäker. Varje grad bättre kylförmåga sänker energikostnaden med 12%.
Den mest kompletta metoden är QVT AB metoden för rengöring och energi effektivisering av kylväxlare, kylsystem, kylmaskiner och kyltorn m.m.

Rengöring av kylsystem, kyltorn innan uppstart skall vara ett krav i ditt underhåll, biofilmen kan innehålla både Legionella och andra bakterier som gömmer sig vilket ger försämrad effekt och en allvarlig hälsorisk har uppstått.
QVT AB har en komplett metod för rengöringen av fastighetens kyltorn.

Optimering Kylsystem Kyltorn

QVT AB rengör kylsystem inom fastighetssektorn. Vi  har en lång erfarenhet av systemrengöring. Genom en rengöring av kylsystemen håller man effektiviteten på en högre nivå och komponenternas kondition hålls i bättre skick. Vår affärsidé är uppbyggt på att vi ger snabb service till våra kunder i hela Sverige exakt den tid de behöver det. När våra kunder har servicestopp på kylan skall vi sköta vårt jobb så snabbt och effektivt som möjligt. Eftersom vi istället för många anställda har ett expert kunnande har vi låga fasta kostnader. Genom detta upplägg kan vi erbjuda förmånligare lösningar, kortare leveranstider och en mera flexibel service. Men vi har ändå kapaciteten att anta oss stora och krävande projekt.


Genom en rengöring förlängs kylsystemets livslängd, du undviker långa driftstopp och dessutom sparar du energi. Energisystem, oavsett typ, kan p.g.a beläggningar i rören få en kraftigt försämrad effekt och behöver då rengöras med miljövänliga medel. Värmeöverföringsytorna blir lätt belagda med exempelvis kalk, korrosionsprodukter, mikroorganismer, bakterier eller olja. T.ex. en beläggning på endast 1,0 mm microbubblor i en växlare kan minska värmeöverföringen med över 25 %. Bakterier i ett kylsystem eller kyltorn kan vara en katastrof och kostsamt för fastighetsägaren. Med andra ord, du sparar pengar på att rengöra kylsystemet i tid.

Efter rengöringen av kylsystemet installeras en Vento Avgasare, som tar bort alla gaser och syre. Detta gör att kylsystemet inte får tillbaka magnetit och beläggningar. Bakterier får inget fäste längre. Bara en avgasning (utan fast installation) håller 1 månad då diffusionen av syre är minst 0,1 mg/l och dygn och bakterier kommer sakta tillbaka. Därför är en fast installation av avgasare att föredra i kylsystemen för att säkerställa ett optimerat bakteriefritt system.

Biofilm har i vatten och speciellt i kylsystem rätt förutsättningar för tillväxt: rätt temperatur, höga halter av näringsämnen och solljus. Varje år kostar biofilm industrin miljarder:

 • Biofilm minskar värmeöverföringen och ökar din energiförbrukning
 • Biofilm ger en miljö för aeroba/anaeroba bakterier som genom korrosion fräter på ditt system
 • Biofilm är en källa för farliga bakterier som t.ex legionella m.m.
Flera tidiga utbrott av legionärssjuka har härletts till kyltorn på taket till byggnader.
Vattendimma från kyltornen har sugits in i ventilationssystemet eller spridits via utomhusluften.
QVT metoden säkerställer att detta inte sker.

En minskning av korrosionen ökar systemens effektivitet och förlänger livslängden i hela systemet och de ingående tekniska vattenarmaturer som innebär färre vattenläckage och vattenskador.
QVT AB kemikaliefria behandlingssystem utförs under drift, och tar cirka 5-10 dagar per system. 
QVT AB arbetar med både privata och kommunala bostads- och fastighetsbolag samt en rad av bostadsrättsföreningar.

#energieffektivisering #optimering #kylsystem #kyltorn #legionärssjuka #aeroba #anaeroba #bakterier #biofilm

Besparing på 25%

Borttagning av

Magnetit, beläggningar och bakterier

Besparingar på

Energikostnad - Driftkostnad

Ett tjänsteföretag

Vi har som huvud målsättning att ge service. Vår servicegrad ska vara den bästa tänkbara och ska genomsyra hela företagets verksamhet.

Våra Varumärken

 • CleanSys Energieffektivisering

  .

 • QVT Q Vision Tech AB

  .

Företaget

Kontakta Oss

Epost: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Tel: 010 - 183 98 30